Privacy beleid

Op deze pagina staat beschreven hoe wij om gaan met de data van onze gebruikers en bezoekers.

In een notendop

Hieronder staan de belangrijkste punten uit ons beleid:

Cookies

Door rustplaats.net worden er cookies geplaatst voor functionele doeleinden. Deze cookies worden niet gebruikt voor tracking of marketing. Er zullen alleen cookies van rustplaats.net worden geplaatst bij gebruikers. De cookies die geplaatst kunnen worden zijn:

Naam Domein Doel Bewaartermijn
XSRF-TOKEN https://rustplaats.net/ Beveiligen van formulieren en tegengaan van Cross-Site-Scripting (XSS). Tot het einde van de browser-sessie.
i https://rustplaats.net/ Dit is een authenticatiecookie, deze bevat de token van de huidige ingelogde gebruiker. Tot het einde van de browser-sessie.
ui.collapsed https://rustplaats.net/ Onthoudt of de navigatiebalk is ingeklapt. Tot het einde van de browser-sessie.

Gebruikersgegevens

Bij het gebruik van rustplaats.net met een account zullen de volgende gegevens worden bijgehouden:

Als een reservering is gemaakt kunnen gebruikers die in dezelfde agenda mogen reserveren jouw gegevens inzien. Hierbij gaat het om: naam, bedrijf, telefoonnummer en wanneer de afspraak is aangemaakt.

Opvragen persoonlijke gegevens

Het is mogelijk om alle gegevens van een account op te vragen. Voor meer informatie hierover kan je een mail sturen naar support@rustplaats.net

Backups

Van het systeem en de gegevens zullen backups worden gemaakt. Deze zijn geëncrypt en op meerdere locaties opgeslagen. Deze backups zullen maximaal een 5 jaar worden bewaard.

Beveiliging

De beveiliging is vanzelfsprekend erg belangrijk, daarom is hier veel aandacht aan besteed. De wachtwoorden van gebruikers zijn beveiligd door ze te hashen samen met een salt.
Er is active monitoring van onze systemen om verdachte activiteit te herkennen en tegen te kunnen houden.